Ako vybrať kancelársky papier?

Venujete výberu papiera do tlačiarne pozornosť alebo to nechávate na náhodu a tlačíte na papier, ktorý vám príde v nákupnom centre ako prvý pod ruku? Možno by ste to mali zmeniť. Výberom vhodného papiera môžete ovplyvniť nielen kvalitu tlače, ale aj náklady na tlač a celkovú životnosť tlačiarne. Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, ako vybrať kancelársky papier.

Vo všeobecnosti by ste mali výber papiera podriadiť technológii tlače, ktorú používa vaša tlačiareň. Iné parametre má mať papier pre atramentovú tlač, a iné pre laserovú. Gramáž, jas, nepriehľadnosť (opacita), ale aj textúra papiera tak budú v konečnom dôsledku rozhodovať napríklad aj o vhodnosti papiera pre farebnú, či čierno-bielu tlač, alebo potom o vhodnosti pre veľkokapacitnú, kusovú, jednostrannú i obojstrannú tlač.

Gramáž papiera

Gramáž (plošná hmotnosť papiera g/m2) vyjadruje hmotnosť papiera s plochou 1 m2.  Označuje sa skratkou gsm.

Jas papiera

Papier môže mať rôzne odtiene bielej, ktoré závisia od množstva a typu optického zjasňovača použitého pri výrobe. Použitím rôznej belosti papiera sa dajú dosiahnuť  diametrálne odlišné vizuálne efekty tlače. Tlač na papier s vysokou belosťou môže zvýrazniť jej farebnosť, ale čítanie dlhších čierno-bielych dokumentov vytlačených na takýto papier by bolo pre oči príliš unavujúce. Ako vybrať kancelársky papier podľa tohto parametra? Vo všeobecnosti sa za optimálnu belosť papiera považuje hodnota 113 (belosť meraná podľa noriem ISO, s vyšším obsahom UV žiarenia).

Nepriehľadnosť (opacita)

Nepriehľadnosť papiera vypovedá o jeho vhodnosti pre obojstrannú tlač. Čím je nepriehľadnosť papiera vyššia, tým menej presvitá vytlačený text alebo obrázok na druhú stranu listu.

 

Ako vybrať kancelársky papier podľa kvality papiera?

Pri kancelárskych papieroch sa v súvislosti s ich kvalitou môžete stretnúť s označovaním konkrétnych typov papierov podľa písmen. 

Papier s označením A – disponuje najvyššou kvalitou

Papier, ako napovedá jeho označenie, spĺňa tie najnáročnejšie kritériá. Má primeranú gramáž, rovnomerne vyhladený povrch obidvoch strán listu a preto sa pri používaní tohto typu papiera nestretnete s rozpíjaním atramentu alebo jeho zasekávaním v tlačiarni. Vhodný je pre akúkoľvek kvalitnú tlač a obzvlášť sa odporúča pre atramentové tlačiarne. V jeho neprospech vypovedá iba vyššia obstarávacia cena.

Papier s označením B – ponúka viac, ako iba štandard

Parametre takto označeného kancelárskeho papiera sú ideálne pre obojstrannú tlač farebných i čierno-bielych dát a uplatnia sa tiež pri veľkokapacitnej tlači. Takýto papier môžete bez obáv použiť nielen do laserových, ale aj do kvalitných atramentových tlačiarní. Používaním tohto typu papiera vo vašich tlačiarniach predíte ich predčasnému opotrebeniu. Cena v tomto prípade zodpovedá kvalite papiera. Istou nevýhodou môže byť nevhodnosť takéhoto papiera pre rýchlotlač.       

Papier s označením C – prestavuje bežnú kvalitu

Papier s týmto označením patrí k najlacnejším a najbežnejšie používaným alternatívam kancelárskych papierov. Papier s takýmito parametrami je vhodný pre nízkokapacitnú jednostránkovú tlač. Uplatnenie nájde skôr pri laserových tlačiarniach, pretože pri atramentovej technológii tlače by mohlo dochádzať k rozpíjaniu.  

Kancelársky papier si starostlivo vyberajte, netlačte na čokoľvek

Za predpokladu, že sa pri výbere papiera budete riadiť technológiou tlače a kvalitou papiera odpoveď na otázku ako vybrať kancelársky papier nemusí byť až taká zložitá. Všímajte si základné parametre papiera, poprípade sledujte informácie na obale, ktoré uvádzajú pre aký typ tlačiarne je daný kancelársky papier určený. Nezabudnite že, výberom vhodného papiera môžete dosiahnuť vyššiu kvalitu tlače a znížiť opotrebenie tlačiarne.