Ako vyčistiť laserovú a atramentovú tlačiareň

Bolo by veľkou chybou myslieť si, že starostlivosť o tlačiareň spočíva iba vo výmene náplne a doplnení chýbajúceho papiera do prázdneho zásobníka. Aby vám tlačiareň spoľahlivo slúžila bude potrebné pravidelné čistenie vonkajších i vnútorných častí tlačiarne. V nasledujúcich riadkoch sme si pre vás pripravili niekoľko užitočných rád, ktoré vám napovedia ako vyčistiť tlačiareň.

Čistenie tlačiarne je vhodné vykonávať aj vtedy keď s tlačou nie sú žiadne problémy a z tlačiarne ešte nevychádzajú neestetické stránky dokumentov s rôznymi škvrnami. Vyčistenie vnútra tlačiarne by malo byť samozrejmosťou v prípadoch výmeny kazety s náplňou alebo jednotky valca. Platí to o to viac, keď čistenie tlačiarne nie je až také komplikované a zvládne ho urobiť každý. Skôr ako sa však pozrieme na konkrétne čistenie laserovej alebo atramentovej tlačiarne uvedieme niekoľko odporúčaní, ktoré by ste mali vo všeobecnosti dodržiavať.

Odporúčania nepodceňujte

Na čistenie vonkajších i vnútorných častí tlačiarne používajte suchú handričku, ktorá nezanecháva vlákna. Pri vnútorných častiach však môžete na čistenie tlačiarne použiť aj mäkký štetček. Ak potrebujete na vyčistenie povrchu tlačiarne použiť navlhčenú handričku, použite vodu a malé množstvo neutrálneho saponátu.

Rozhodne sa vyhnite používaniu tekutých alebo sprejových prípravkov obsahujúcich horľavé látky alebo riedidlo či benzín. Takéto agresívne čistiace prostriedky zvyčajne poškodia povrch tlačiarne alebo znefunkčnia celé zariadenie.

Pri čistení laserovej alebo atramentovej tlačiarne sa tiež nikdy nesnažte odstraňovať kryty a akékoľvek ochranné prvky ktoré sú priskrutkované výrobcom tlačiarne. Za týmito krytmi nie sú žiadne časti tlačiarne, na ktorých by ste mohli vykonávať údržbu alebo čistenie. Okrem toho, v dôsledku takejto neodbornej manipulácie s tlačiarňou môže dôjsť k zániku záruky.

Ako vyčistiť laserovú tlačiareň

Pri čistení vonkajších, ale najmä vnútorných časti laserovej tlačiarne, odpojte zariadenie od elektrickej siete. Vonkajšie časti vyčistite jemne navlhčenou handričkou a dávajte pri tom pozor, aby voda nevnikla do tlačiarne

Pred čistením vnútorných priestorov musíte počkať niekoľko minút, kým zariadenie vychladne. Následne môžete vytiahnuť zásobník papiera a kazetu s tonerom. Aby ste predišli poškodeniu kazety, nevystavujte ju dlhodobému pôsobeniu svetla. Bude postačovať, keď ju položíte na čistý list papiera a zakryjete druhým listom. Pri manipulácii s kazetou sa nedotýkajte jej spodnej časti, vždy sa ju snažte uchopiť za držadlo.

Pomocou štetca alebo handričky poutierajte prach i zvyšky prilepeného tonera zo zásobníka  papiera a i všetkých dostupných vnútorných oblastí tlačiarne. Po vyčistení priestorov môžete umiestniť kazetu s tonerom a zásobník na svoje miesto.

Pri zlej kvalite tlače môžete na laserových tlačiarňach vyčistiť napríklad LED hlavy, kruhové drôty, či valček na podávanie papiera. Pre toto čistenie však bude vhodné keď si pozriete manuál s konkrétnym postupom pre váš typ tlačiarne.

A ako vyčistiť atramentovú tlačiareň?

Starostlivosť o atramentovú tlačiareň je jednoduchá. Po odpojení zariadenia z elektrickej siete a jeho vychladnutí môže začať čistenie tlačiarne. Otvorte hlavný kryt tlačiarnea  pomocou vysávača opatrne povysávajte všetok prach a nečistoty. Tieto priestory môžete dočistiť tiež jemnou bavlnenou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna. Mierne navlhčenou handričkou môžete zároveň vyčistiť zásobník tlačiarne a všetky vonkajšie časti zariadenia, vrátane podávača papiera.

Čistenie tlačiarne podporte prečistením tlačovej hlavy

V prípade atramentových tlačiarní je pre životnosť tlačiarne a kvalitu tlače dôležitá starostlivosť o tlačovú hlavu. Čistenie tlačových hláv sme spomenuli v jednom z našich nedávnych príspevkov. Ak vás táto téma zaujíma prečítajte si článok „Čo je tlačová hlava“. Dozviete sa v ňom nielen o najčastejších problémoch s tlačovými hlavami, ale aj to ako ich môžete riešiť.