Aký je rozdiel medzi laserovou a LED tlačiarňou?

Nedávno sme sa venovali tomu, ako fungujú atramentové tlačiarne. Dnes sa preto pozrieme na laserové tlačiarne a tlačiarne vybavené LED technológiou. Oba typy tlačiarní totiž napriek tomu, že pracujú na podobnom princípe, disponujú nielen špecifickými výhodami, ale aj limitmi.

Ak teda zvažujete kúpu niektorej spomínanej tlačiarne a neviete ktorú z nich uprednostniť, pretože vám nie je celkom jasné v čom sa navzájom odlišujú, poprípade čo môžete od nich očakávať, čítajte ďalej a dozviete sa viac.

Laserová tlačiareň

Laserové tlačiarne pracujú na tzv. suchom elektrooptickom princípe, pri ktorom podstatnú úlohu zohráva laserový lúč s optikou, fotosenzitívny vodivý valec pokrytý selénovou vrstvou, toner a dvojica zažehľovacích valcov.

Selénová vrstva na povrchu vodivého valca reaguje na osvetlenie zmenou elektrického náboja. Keď je teda laserový lúč pomocou pohyblivej optiky nasmerovaný na elektrický vodivý valec tlačiarne dochádza v tomto mieste zásahu k zmene elektrického náboja. Týmto spôsobom sa na valec vyznačia a postupne prenesú všetky obrazové alebo textové znaky.

O nanesenie toneru na vyznačený textový alebo obrazový súbor sa potom postará valec s magnetickým povrchom. Tento valec zaistí, že prachové častice toneru sa prichytia iba na tých miestach vodivého valca, ktoré boli zasiahnuté laserovým lúčom. Až teraz môže vstúpiť do celého procesu papier. Po otlačení obrazu alebo textu však papier predtým ako opustí tlačiareň putuje medzi prítlačný a zažehľovací valec kde je toner pri teplote približne 200 °C zafixovaný do papiera.

LED tlačiareň

Ako sme už v úvode naznačili, princíp fungovania tlačiarní disponujúcich LED technológiou je podobný laserovým. Základný rozdiel spočíva v jednoduchšom konštrukčnom riešení svetelného vyznačovania obrazových alebo textových bodov na obrazových valcoch týchto tlačiarní. Jednoduchšie povedané, zložitá optika s laserom je v tomto prípade nahradená LED diódami, vďaka čomu majú LED tlačiarne zároveň menej mechanických pohyblivých častí.

LED tlačiarne disponujú tlačovými hlavami s jedným alebo viacerými radmi diód, ktoré po celej šírke obrazového valca vytvárajú samostatné obrazové body a umožňujú priamy prechod papiera. Obrazový valec je diódami osvetľovaný naraz po celých riadkoch a po vyznačení textu nasleduje postup, ktorý už dobre poznáte. Na miesta valca zasiahnuté svetlom diód sa nanáša toner, ktorý je po otlačení na papier zafixovaný v zažehľovacích valcoch. Ako v prípade LED technológie, tak aj pri laserovej tlačiarni celý proces tlače samozrejme prebieha veľmi rýchlo a deje sa tak pri plynulom prechode papiera tlačiarňou.

Výhody a nevýhody jednotlivých riešení

 

LASEROVÉ TLAČIARNE

LED TLAČIARNE

Laserové tlačiarne majú väčšinou nízke prevádzkové náklady, disponujú vysokou rýchlosťou tlače a  nadpriemernou kvalitou tlače pri všetkých bežne používaných typoch papiera. Uplatnia sa preto všade tam, kde sa vyžaduje najmä čiernobiela tlač textových dokumentov vo veľkých objemoch. Výhodou laserových tlačiarní je tiež veľkokapacitný podávač papiera a tonery, ktoré nie je potrebné meniť tak často, ako pri iných typoch tlačiarní. Nevýhodou laserových tlačiarní vo všeobecnosti je nižšia kvalita farebnej tlače, objemnejšie prevedenie a vyššia nákupná cena tlačiarne. Výhodou LED tlačiarní je predovšetkým ich spomínaná konštrukčná jednoduchosť. LED tlačiarne tak v dôsledku absencie zložitej optiky a menšieho počtu pohyblivých častí dosahujú vysokú spoľahlivosť a životnosť. Zároveň ich prevedenie môže byť dizajnovo menšie. Vďaka použitej LED technológii tieto tlačiarne disponujú vysokou kvalitou tlače, nízkymi prevádzkovými nákladmi a bezkonkurenčnou rýchlosťou tlače, pri niektorých modeloch až 50 stránok vo formáte A4 za minútu. Nevýhodou LED tlačiarní môže byť o niečo nižšia kvalita tlače oproti klasickým laserovým tlačiarniam.
 

 

Rýchlo a zároveň kvalitne

Laserové tlačiarne alebo tlačiarne vybavené LED technológiou posúvajú možnosti tlače do úplne inej roviny. Ak teda hľadáte rýchlu, ekonomickú a kvalitnú tlač textových dokumentov tieto tlačiarne môžu byť výbornou alternatívou. Finálny výber a rozhodnutie necháme na vás a vašich preferenciách. Pokiaľ by ste však potrebovali našu radu, neváhajte nás kontaktovať. :)