Čo je duplexná tlač (tlač na obe strany) a prečo ju využívať?

Duplexnú tlač sme okrajovo na blogu spomenuli už niekoľkokrát, no doteraz sme tejto funkcii tlačiarne nevenovali nijakú mimoriadnu pozornosť. Myslíme si však, že výhody, ktoré vo všeobecnosti duplexná tlač ponúka nemôžu ostať bez povšimnutia a preto sa to dnes pokúsime napraviť. Toto je ale iba jeden z dôvodov.

Tým druhým je skutočnosť, že duplexná tlač môže menej skúsenému používateľovi tlačiarne znieť príliš odborne a komplikovane. Napriek tomu, že nejde o výnimočne zložitú technológiu, môže ho napokon odrádzať od jej používania. Pravdou však je, že samotné pomenovanie situáciu neuľahčuje, pretože laikovi nemusí byť úplne jasné o čo vlastne ide. Jednoduchšie teda bude, ak budeme okrem duplexnej tlače používať aj termín obojstranná tlač alebo tlač na obe strany.

Duplexná tlač a jej princíp

Tlač na obe strany je samozrejme možná iba za predpokladu, že vaša tlačiareň disponuje spomínanou funkciou. Táto technológia totiž nie je štandardnou výbavou a preto nie všetky tlačiarne duplexnú tlač ponúkajú. Ak však budete chcieť tlačiť obojstranne, možností máte viac ako dosť. Na trhu nájdete zariadenia ponúkajúce automatickú obojstrannú tlač alebo tlačiarne vybavené ručnou tlačou na obe strany. A ako to funguje?

V prípade, že vaša tlačiareň umožňuje automatickú tlač na obe strany, máte minimálne o jednu starosť menej. V počítači kliknete na položku Súbor > Tlačiť, následne si v zozname Tlačiareň vyberiete zariadenie, ktoré chcete použiť a v časti Nastavenia  vyberiete položku Obojstranná tlač. Po odoslaní príkazu sa o všetko ostatné postará tlačiareň. Počas prvej fázy tlače dôjde ku klasickému vytlačeniu prvej strany a nasledovať bude automatické vrátenie papiera do zásobníka s vytlačením druhej strany dokumentu. V druhom prípade, teda pri ručnej duplexnej tlači, bude potrebná vaša priama asistencia. Po vytlačení prvej strany dokumentu musíte do zásobníka vložiť papier ručne.   

Aké výhody má tlač na obe strany

Duplexná tlač významným spôsobom znižuje náklady na papier, eliminuje plytvanie s papierom a v konečnom dôsledku tak šetrí nielen finančné prostriedky, ale aj prírodné zdroje. Spotreba tonera alebo atramentového cartridga pri tlači na obe strany síce zostáva rovnaká, no aj v tomto smere môžete prijať účinné opatrenia. Napríklad kombinácia duplexnej tlače s používaním alternatívnych tonerov alebo atramentových cartridgov prinesie až 50 % úsporu nákladov na tlač.

Kedy sa rozhodnúť pre tlačiareň s obojstrannou tlačou?

Investícia do tlačiarne s technológiou duplexnej tlače má význam predovšetkým pri častej a veľkoobjemovej tlači. Ak teda tlačíte skôr príležitostne a iba malé množstvá dokumentov, zvážte, či sa vám vynaložené finančné prostriedky na zariadenie s tlačou na obe strany vôbec niekedy vrátia. V každom prípade však stále platí, že tlačové náklady si môžete znižovať aspoň kvalitnými kompatibilnými tonermi.    

Ako zistiť, či moja tlačiareň umožňuje tlač na obe strany?

Táto otázka je úplne na mieste, ak ste doteraz možno ani len netušili čo je duplexná tlač a ste majiteľom staršej tlačiarne. V princípe máte 2 jednoduché možnosti. Ak ste si odložili dokumentáciu od tlačiarne, tak sa postačí pozrieť do používateľskej príručky. Teoreticky by ste však mohli parametre tlačiarne zistiť ešte aj na internete. Ak nepomohla ani táto alternatíva a neviete si dať rady, skúste vyhľadať vlastnosti tlačiarne. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť, zo zoznamu Tlačiareň vyberte vaše zariadenie a kliknite na Vlastnosti tlačiarne. Ak sa objaví možnosť Obojstrannej tlače máte vyhraté, vaše zariadenie podporuje tlač na obe strany.