HP dodržiava svoj program udržateľnosti

Spoločnosť HP vytvára technológie, ktoré zlepšujú život ľuďom na celom svete. Jej cieľom však nie je len široké portfólio tlačiarní, tonerov a ďalších zariadení, prinášajúcich ohromujúce zážitky. Spoločnosť HP má totiž ambíciu stať sa najudržateľnejšou spoločnosťou na svete.

 

Udržateľnosť sa týka nás všetkých

Pred dvadsiatimi rokmi firma HP vydala svoju prvú environmentálnu a sociálnu správu o svojom vplyve na životné prostredie. Urobila tak preto, lebo jej filozofia je postavená na myšlienke, ktorá ďaleko presahuje hranice zisku z predaja tlačiarní, tonerov a ďalšieho sortimentu. Od svojho vzniku HP verí, že vytváraním technológií pracujúcich v službách ľudstva môže vytvoriť vhodné podmienky na lepší život pre všetkých.

Výroba, dodávanie a používanie produktov HP, ako sú tonery, cartridge a ďalšie, si vyžaduje značné množstvo prírodných zdrojov a energie. Spoločnosť HP bola prvou globálnou IT spoločnosťou, ktorá zverejnila úplnú uhlíkovú stopu a ako jedna z prvých zverejnila kompletnú vodnú stopu. Aj naďalej pokračuje v ich meraní, pričom sa zo všetkých síl snaží o ich zlepšenie.

Globálna pandémia aj naďalej spôsobuje problémy na celom svete. Budúcnosť našej planéty zároveň výrazne ohrozujú zhoršujúce sa klimatické zmeny. Hoci ide o závažné výzvy, ktoré sa nepodarí tak rýchlo prekonať, spoločnosť HP ich vníma ako akési katalyzátory zmeny. Pretože len s odvahou a odhodlaním zdolať aj zdanlivo neprekonateľné prekážky sa dá urobiť ambiciózny skok vpred.

Spoločnosť HP má pevne stanovené ciele udržateľnosti

Nový program udržateľnosti spoločnosti HP do roku 2030 je navrhnutý tak, aby jej zamestnancov neustále poháňal vpred, čoho dôkazom sú aj stanovené ciele. Napríklad:

  • Snaha o dosiahnutie nulovej produkcie uhlíkových emisií a emisií skleníkových plynov v rámci v celom reťazci HP do roku 2040, pričom do konca roka 2040 by sa mali znížiť o 50 % do konca tohto desaťročia.
  • 75 % cirkulácia produktov a obalov do roku 2030.
  • Nulové odlesňovanie na výrobu papiera a obalov HP vyrobených na báze papiera.
  • Dosiahnutie rovnosti pohlaví 50/50 vo vedení spoločnosti HP a zabezpečenie väčšieho zastúpenia žien (viac ako 30 %) na technických a inžinierskych pozíciách.
  • Splnenie alebo prekročenie požiadavky trhu práce na zastúpenie rasových a etnických menšín.

HP presadzuje digitalizáciu pre všetkých

Keďže digitálne technológie, ako sú mobily, počítače, tlačiarne, cartridge či tonery,  majú vplyv na každý aspekt ľudského života, existuje reálne nebezpečenstvo, že čoraz viac ľudí zostane digitálne negramotných. To spoločnosť HP nechce dopustiť, preto bude pracovať na prelomení digitálnej priepasti. Tá totiž mnohým ľuďom bráni k prístupu ku vzdelaniu, pracovným miestam a zdravotnej starostlivosti, ktoré potrebujú. Cieľom spoločnosti je preto urýchliť digitálnu rovnosť pre 150 miliónov ľudí do roku 2030.

Spoločnosť HP verí, že opatrenia, ktoré prijíma na riešenie tých najzávažnejších spoločenských výziev, posilnia jej komunitu a zároveň podnietia inovácie a rast v rámci celého jej podnikania.