Ihličková tlačiareň - aký je jej princíp?

Ihličkové tlačiarne sú na trhu už viac ako 40 rokov a zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa tieto tlačiarne chystali uvoľniť miesto moderným atramentovým alebo laserovým zariadeniam. Práve naopak. Viacerí lídri vyrábajúci kancelársku techniku pokračujú vo vývoji ihličkových tlačiarní a preto tieto zariadenia aj naďalej ostávajú v kurze.

Pre  niekoho môže táto informácia znieť prekvapujúco alebo dokonca až neuveriteľne, no ihličková technológia tlače má skutočne čo ponúknuť aj súčasným, dobre vybaveným kanceláriám. Ak sa možno práve teraz pýtate, prečo sa aj napriek spomenutým progresívnejším tlačovým metódam stále využíva ihličková (maticová) tlač, vedzte, že dôvodov je viac ako si myslíte.

Ihličková tlačiareň z pohľadu výhod a nevýhod

Ihličkové tlačiarne síce neponúkajú takú dokonalú tlač ako atramentové alebo laserové tlačiarne a nie sú vhodné na tlač komplikovanejšej grafiky, no všetko vám vynahradia nízkymi prevádzkovými nákladmi, ktoré si môžete ešte vylepšiťkompatibilnými farbiacimi páskami. Ihličkové tlačiarne zaujmú tiež tlačou viacerých kópií. Na rozdiel od iných zariadení, tak môžete pri ihličkových tlačiarňach naraz tlačiť cez niekoľko vrstiev papieraa v ruke už onedlho držať až 9 kópií.

Moderné ihličkové tlačiarne sú povestné vysokou presnosťou aj rýchlosťou tlače a ich silným tromfom je minimálna poruchovosť (MTFB 10 000 – 25 000 hodín prevádzky), ktorá ide ruka v ruke s dlhou životnosťou. Za pozornosť stoja tiež ich kompaktné rozmery.

Nič však nie je čiernobiele a ihličkové tlačiarne majú aj slabšie stránky. Okrem nižšej kvality tlače ich slabinou predsa len naďalej ostáva o niečo vyššia hlučnosť, s ktorou sa musí každý majiteľ tlačiarne nejakým spôsobom vysporiadať. Benefity ihličkových tlačiarní však určite prevážia tento ich drobný nedostatok. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na princíp fungovania ihličkovej technológie tlače a na niektoré ich ďalšie parametre.

Princíp ihličkovej tlače

Ihličkové tlačiarne pracujú na podobnom princípe ako to poznáme pri písacom stroji. Tlačiareň však disponuje 9 alebo až 24 ihličkami, ktoré sú zoradené v matici. Ihličky po zadaní tlačovej úlohy začnú narážať cez farbiacu pásku do papiera, čím vzniká text alebo jednoduchá grafika.

O kvalite tlače rozhoduje počet ihličiek. Aj v tomto prípade platí základné pravidlo, že čím má tlačiareň vyšší počet ihličiek, tým kvalitnejšia a rýchlejšia je tlač. Tlačiareň s vyšším počtom ihličiek v matici býva spravidla aj tichšia.

Z tohto pohľadu sú zaujímavé predovšetkým 24-ihličkové modely tlačiarní. Vhodné sú na tlač malých štítkov, čiarových kódov a firemných dokumentov alebo zmlúv s vyššími požiadavkami na kvalitu tlače. Naopak, 9-ihličkové tlačiarne sa uplatnia skôr pri tlači účtovných dokladov s menšou prioritou na kvalitu textu alebo jednoduchej grafiky. 

Rýchlosť tlače je príjemným prekvapením, poteší integrovaná karta

Kým v minulosti si majitelia starších typov tlačiarní s jednou či dvoma ihličkami, mohli pri tlači niekoľkostranových dokumentov uvariť a pokojne aj vypiť kávu alebo odskočiť na obed, dnes si na tlačové výstupy počkáte neporovnateľne kratšiu dobu. Pre porovnanie. Súčasné ihličkové tlačiarne bežne tlačia 360, 430 alebo aj 680 znakov za sekundu, čo v praxi znamená, že jednu normostranu formátu A4 s 1 800 znakmi vám zariadenie ponúkne za necelé tri sekundy. Ide teda o rozdiel, ktorý nepotrebuje žiadny komentár. 

Pre úplnosť informácií snáď ešte dodáme, že ihličkové tlačiarne sa dajú prostredníctvom integrovanej sieťovej karty, zapojiť priamo do firemnej siete a tlačiť z ktoréhokoľvek počítača  alebo potom na pripojenie k počítaču poslúži USB port. Problémom nebude ani prípadné pripojenie prostredníctvom LPT portu.  

Tip: Viete, aký je rozdiel medzi laserovou a LED tlačiarňou?