Kde s prázdnym tonerom

S výmenou tonera sa musí vo viac či menej pravidelných intervaloch popasovať každý majiteľ tlačiarne. Kým výberu nových náplní venujeme primeranú pozornosť, osud tých prázdnych príliš neriešime. Ruku na srdce. Kde končia prázdne tonery či atramentové cartridge z vašich tlačiarní?

 

Veríme, že drvivá väčšina z vás pristupuje k likvidácii prázdnych tonerov a atramentových kaziet zodpovedne. Alebo, keďže práve teraz čítate tieto riadky, sa o to chcete minimálne pokúsiť. Máte totiž úplnú pravdu. Na životnom prostredí nám musí záležať všetkým a aj napriek tomu, že prázdne tonery a atramentové cartridge patria medzi problematický odpad, všetko môžeme riešiť aj inak, ako jednoduchým vyhodením do odpadkového koša.

Toner ani atramentové cartridge nepatria do nádob s odpadkami

Predstava vyhodenia atramentovej cartridge alebo tonera do nádoby určenej na komunálny odpad je síce veľmi lákavá, no ak chcete prázdne náplne zlikvidovať ekologicky a ohľaduplne k životnému prostrediu, rýchlo na ňu zabudnite. Ide totiž o jeden z najhorších možných scenárov, a to aj napriek tomu, že by ste prakticky takýmto konaním v ničom neporušili zákon. O to tu ale teraz nejde.

Pomyselné nebo prázdnych náplní môže totiž pri štipke dobrej vôle vyzerať úplne inak. Nenechajte sa však pomýliť. Atramentová kazeta alebo toner napriek tomu, že sú tvorené najmä plastom, nepatria do žltého kontajnera. A aj keď obsahujú rôzne komponenty ako je napríklad čip, nie vždy môžu byť odovzdané v rámci elektroodpadu.

Ideálnym riešením je teda odovzdať prázdne náplne, bez ohľadu na to či ide o originálny alebo kompatibilný toner, zbernému dvoru alebo predajcovi náplní. To isté prirodzene platí pre originálne i kompatibilné atramentové cartridge. Pouvažovať však môžete samozrejme aj nad renováciou originálnych tonerov, ktorá patrí k najekologickejším spôsobom nakladania s prázdnymi náplňami.

Renovácia tonera je fajn, ale môže mať slabiny

Renovácia tonera, teda naplnenie tonera a prípadná výmena niektorej opotrebovanej časti je nepochybne výborným nápadom na zníženie produkcie odpadu. Samozrejme iba v rukách serióznej spoločnosti s primeraným know-how a technickým zázemím. V opačnom prípade môže byť nízka kvalita tlače to najmenej, čo vás bude trápiť. Na amatérsku renováciu tonera totiž môže pokojne doplatiť aj vaša tlačiareň. V prípade nových tlačiarní, môže byť v súvislosti s používaním renovovaných náplní otázna tiež záručná oprava, pretože nie všetci poskytovatelia servisných služieb akceptujú používanie renovovaných tonerov.

Zberný dvor je dobrá voľba

Zberný dvor sa pri nakladaní s odpadmi musí riadiť príslušnou legislatívou. Ak teda zbernému dvoru odovzdáte či už prázdny kompatibilný toner alebo atramentovú kazetu, máte istotu, že likvidácia náplne prebehne v súlade s príslušnými zákonmi a nariadeniami. Táto alternatíva zbavenia sa prázdnej náplne sa už blíži k optimálnym predstavám o tonerovom nebi.

Jediným problémom môže byť veľká vzdialenosť zberného dvora od miesta bydliska, ktorá môže odrádzať od návštevy zberného dvora a pokúšať k odhodeniu tonera do odpadkového koša. Práve v takýchto situáciách môže prísť vhod možnosť odovzdania prázdnych náplní predajcovi.

Toner odošlete alebo odovzdáte a o viac sa nestaráte

K zodpovednosti a ochrane životného prostredia sa všetkými desiatimi hlásime aj my v CDRmarket a preto vám ponúkame možnosť odovzdania, respektíve odoslania prázdnych kompatibilných či originálnych tonerov do našej pobočky v Plzni.  Prázdne tonery a atramentové cartridge likvidujeme ekologicky v spolupráci s autorizovaným partnerom. V súvislosti so zasielaním prázdnych kaziet však máme na vás jednu prosbu. Odoslanie náplní vopred konzultujte s našim pracovníkom. Má to svoje opodstatnenie. V rámci telefonického kontaktu si upresníte spôsob dodania i adresu.