Na prírode nám záleží - ekologicky likvidujeme staré cartridge a tonery

Na jednej strane počúvame varovania o globálnom otepľovaní sprevádzanom ďalšími nepriaznivými javmi a zároveň sme svedkami bezbrehého vyčerpávania prírodných zdrojov. Na strane druhej niekedy ignorujeme otázky týkajúce sa ochrany životného prostredia, či zodpovedného nakladania s odpadmi. Ak však nechceme svojim potomkom zanechať svet odpadkov, mali by sme sa konečne nad sebou zamyslieť, akým konkrétnym dielom prispeje každý jeden z nás k čistejšiemu životnému prostrediu.

Osud zeleno-modrej planéty nie je našej firme ľahostajný a na prírode nám skutočne záleží. Preto odoberáme späť prázdne tonery, ktoré budú zlikvidované v súlade so zákonom o nebezpečných odpadoch. Už niekoľko rokov sa týmto spôsobom snažíme znižovať „našu“ plastovú stopu na minimum, keďže čísla o vyhodených toneroch sú naozaj alarmujúce.

Organizácie i aktivisti bijú na poplach

Podľa odhadov niektorých environmentálnych organizácií končí na skládkach komunálneho odpadu viac ako pol miliardy tonerov ročne. Niektorí aktivisti však tvrdia, že reálne čísla môžu byť ešte o niečo vyššie. Nech už je to akokoľvek, úplne na mieste bude, pokiaľ budeme všetci k ochrane životného prostredia pristupovať korektne. Platí to o to viac, keď si uvedomíme, že vyhodeným tonerom a kazetám bude rozklad trvať niekoľko storočí.  Kde by teda mal skončiť váš prázdny toner?

Toner do kontajnera rozhodne nepatrí

Táto alternatíva zbavenia sa prázdneho tonera je síce pre mnohých ľudí evidentne lákavá, no pevne veríme, že vás sa netýka. Tonery a použité kazety sú dnes navyše v legislatíve európskych krajín zaradené do nebezpečného odpadu - to znamená, že nesmú byť vyhadzované do komunálneho odpadu. Prečo by ste však napokon prázdny toner vyhadzovali na smetisko dejín, keď existujú oveľa ekologickejšie a povedzme, že aj ekonomicky atraktívnejšie možnosti, ktoré vás môžu motivovať?

Začneme renováciou prázdneho tonera

Jednou zo zaujímavých alternatív je odoslanie originálnej tonerovej kazety na renováciu. Táto kazeta je tak po prípadnej výmene niektorej opotrebovanej časti a po naplnení tonerovým práškom opäť určená na bežné tlačenie. Spoločnosti ktoré sa venujú repasovaniu a renovácii prázdnych tonerov, vám za každú kazetu ponúknu nejakú finančnú čiastku. Podotýkame ale, že musí ísť o originálnu tonerovú kazetu. Samozrejme to však neznamená, že kompatibilné tonery skončia vyhodené niekde na skládke. Aj v tomto prípade musí ísť o likvidáciu, ktorá bude v súlade so zákonom.

Odovzdanie prázdneho tonera predajcovi alebo zbernému dvoru

Ďalšou možnosťou je odovzdanie prázdnej, či už originálnej alebo kompatibilnej kazety zbernému dvoru. Problém však môže nastať, ak sa v blízkosti vášho bydliska nenachádza žiadny zberný dvor. Vycestovanie do vzdialenejšieho okolia môže znamenať stratu času i zbytočné výdavky a preto ponúkame možnosť zaslať prázdne kazety nášmu e-shopu CDRmarket. S nami budete mať istotu, že likvidácia v plnej miere prebehne podľa požiadaviek zákona o nebezpečných odpadoch.

Kontaktujte nás

V súvislosti so zasielaním prázdnych kaziet vás chceme požiadať, aby ste odoslanie vopred konzultovali s niektorým z našich pracovníkov. V rámci e-mailového / telefonického kontaktu si upresníte dodaciu adresu alebo sa dohodnete na prípadnom odovzdaní prázdnych tonerových kaziet na výdajnom mieste.