Najčastejšie problémy s tlačou štítkov (Brother, Dymo, Zebra, TSC...)

Pri tlačení štítkov resp. etikiet sa môžu vyskytnúť rozličné ťažkosti. Od slabej cez rozmazanú až po nesprávnu veľkosť tlače. Prečítajte si, čo sa skrýva za jednotlivými chybami tlače a šetrite svoj čas i tlačový materiál.

Slabá, neostrá tlač môže znamenať veľké zaťaženie tlačiarne

U Brother QL tlačiarní sa často stretávame so znížením sýtosti a ostrosti farby pri tlači. Príčinou môže byť veľká záťaž tlačiarne, pri ktorej sa nevyhnete výmene tlačovej hlavy či spotrebovanie atramentu alebo tonera v kazete.

K slabej tlači môže dôjsť aj vtedy, ak po výmene kazety na nej zostala ochranná páska, ktorá má znížiť prípadné samovoľné odsypávanie tonerového prášku. Ak teda problémy spôsobuje nová tonerová kazeta, odstráňte spomínanú ochrannú pásku a skúste etiketu vytlačiť znovu. Príliš svetlá, nekvalitná tlač môže byť spôsobená tiež nevhodnou kombináciou média a pásky.

Pruhy farby na vytlačených štítkoch

Vysychanie tlačovej hlavy, ktoré sa prejavuje tvorbou pásov zo zanesených trysiek, vzniká v dôsledku dlhšieho nepoužívania tlačiarne. Tlačová hlava totiž funguje tak, že vstrekuje pomocou trysiek drobné kvapôčky tekutého atramentu na štítok zo vzdialenosti asi 1 mm rýchlosťou až 100 km/h. Ak teda atramentovú tlačiareň dlhšie nepoužívate, raz za čas vytlačte testovaciu stránku, aby ste sa vyhli zaschnutiu trysiek a atramentu v kazetách.

V prípade, že sa tlačiareň štítkov nepoužíva niekoľko týždňov, väčšinou je potrebné prečistiť tlačovú hlavu cez softvérové čistenie, ktoré spustíte z rozhrania nastavenia vašej tlačiarne. Ak však tieto prestávky trvajú dlho a sú naozaj časté, stáva sa, že ani opakované čistenie tlačovej hlavy nepomôže a je potrebné ju vymeniť. Dôvodom na výmenu, samozrejme, môže byť aj jednoduché mechanické opotrebovanie používaním. Platí totiž, že tlačové hlavy tlačiace termickou metódou (tlačiarne Brother, Canon a HP) sa vplyvom tepelného namáhania opotrebovávajú rýchlejšie ako piezoelektrické.

Biely alebo čierny pruh a ďalšie tlačové defekty

Ak zmena nastavenia tlačiarne ani výmena tonera rozmazanú tlač nevyriešia, môže byť problém v poškodenej zapekacej jednotke tlačiarne. Okrem rozmazanej tlače spoznáte jej poškodenie aj podľa ďalších chýb na vytlačených stránkach.

Patria medzi ne hlavne čierny alebo biely zvislý pruh po celom priebehu pásky, pravidelne sa opakujúce defekty, prípadne i kúsky fólie zo zapekacej jednotky vypadávajúce z tlačiarne (červenej alebo sivej farby). Niekedy je možné vidieť aj zreteľné poškodenie priamo na zapekacej jednotke. Bohužiaľ, pri poškodenej zapekacej jednotke je kvôli oprave nevyhnutné kontaktovať servis.

Farba na etikete zle drží

V tomto prípade môže ísť o chybnú zapekaciu jednotku laserovej tlačiarne. Na rozdiel od atramentových u laserových tlačiarní nie je prítomná tlačová hlava, ktorá by mohla zaschnúť. Tlačiarenský prášok je totiž suchý a z tonerov sa nerozpíja, ale sa na štítky vytvrdzuje (fixuje) cez zapekaciu jednotku. Táto však musí byť nastavená presne na teplotu, ktorú daný tlačiarenský prášok na zapečenie vyžaduje.

Ak farba na štítku nie je zafixovaná a rozmazáva sa, zrejme ide o chybnú zapekaciu jednotku, prípadne nie je prispôsobená na zafixovanie konkrétneho použitého prášku. To sa najčastejšie stáva pri používaní nekvalitných alternatívnych tonerov, ktoré majú zároveň veľký vplyv aj na samotnú životnosť tlačiarní.

Rozmazávanie farby na páske

Pri rozmazanej tlači pravdepodobne nie je správne nastavenie typu papiera pre typ používaného tlačového média. Prípadne je tlačové médium príliš hrubé alebo má drsný povrch. Nezabudnite preto nastavenia pred tlačou zmeniť na Štítky. Čím hrubší papier totiž na tlač používate, tým väčšia je pravdepodobnosť, že dôjde k rozmazávaniu tlače.

Zapekacia (fixovacia) jednotka totiž potrebuje vyššiu teplotu a viac času na to, aby sa tonerový prášok dostatočne prehrial a zafixoval na takýto hrubý papier. Pokyn na zapekanie vyššou teplotou nastavíte priamo v tlačiarni v predvoľbách tlače, kde nastavíte aj správny typ papiera. Takto zvýšite teplotu zapekania a spomalíte prechod papiera cez zapekaciu jednotku, čím zabránite rozmazávaniu.

Zaseknutie kotúča pásky

Aj samotný papier vám môže narobiť problémy. V tlačiarni používajte pásky s gramážou, ktorú odporúča výrobca. Každé zaradenie má v balení užívateľskú príučku, kde sú údaje o odporúčanej gramáži. Zaseknutie môže spôsobiť aj vlhká, pokrčená alebo nesprávne vložená páska. Obvykle sa tento problém dá vyriešiť a dokážete zaseknutú pásku z tlačiarne vybrať, no môže sa stať, že sa nevyhnete servisu.

Nízka kvalita tlače štítkov

Pri nízkej kvalite tlače môže ísť o poškodenú tlačovú hlavu alebo valček. Tlačová hlava v tlačiarňach Dymo, Brother alebo Zebra sa automaticky čistí počas používania, avšak prach a nečistoty z valčeka sa môžu zachytiť na tlačovej hlave. Vtedy je potrebné vyčistiť valček. Pri nízkej kvalite tlače si tiež overte, či máte správne nastavenú teplotu a rýchlosť tlače. Takisto si skontrolujte, či používate vhodnú kombináciu média a pásky.

Slabú kvalitu tlače môže zapríčiňovať aj starý kotúč so štítkami alebo štítky s poškodenou tepelnou povrchovou úpravou. Vtedy sa na vytlačených znakoch zobrazujú malé biele bodky alebo sa na štítkoch objavujú svetlé a tmavé vytlačené miesta. Vyskúšajte použiť iný kotúč z nového balenia a v prípade, že štítkovač na druhý kotúč tlačí správne, problém spôsobuje prvý kotúč so štítkami.

Štítky sa zasekávajú v priestore okolo jednotky orezávača

Ak sa po tlači etikety nevysúvajú správne, na príčine môže byť zatupená čepeľ orezávača, ktorú je potrebné vymeniť. Prípadne sa na valček mohli dostať rozličné nečistoty alebo prach. V takomto prípade ho odporúčame vyčistiť. Prezrite aj výstupný otvor na štítky – ak došlo k jeho znečisteniu lepidlom zo štítkov, je potrebné ho vyčistiť jemnou tkaninou namočenou do etanolu alebo izopropylalkoholu.

Na potlačenej páske sú viditeľné nepotlačené miesta v diagonále

Pri tlačiarňach štítkov značky Zebra, Dymo, Brother a ďalších sa stretávame tiež s chybnou tlačou vyznačujúcou sa zreteľne nepotlačenými miestami v tvare diagonály. Ak na vytlačenej páske, resp. etiketách pozorujete biele miesta nachádzajúce sa v diagonále, pravdepodobne ide o pokrčenie zavedenej pásky. Skontrolujte, či je páska do tlačiarne podávaná úplne vystretá.