Naučte sa jednoduché základy správy farieb

Správa farieb môže byť pre vás nezaujímavou témou a dokonca úplne neznámym pojmom v prípadoch, že vám nezáleží na vzhľade sťahovaných farebných snímok alebo ste spokojní aj s menej kvalitnou farebnou presnosťou tlačených pracovných podkladov.

Avšak pravdepodobne každý, kto čo i len trošku kráča s dobou a aspoň v minimálnej miere používa počítač, fotoaparát alebo tlačiareň, sa už so správou farieb určite niekedy stretol. A iste nám dáte za pravdu, že problematika verného zobrazovania farieb môže byť pre bežného používateľa rôznych zariadení síce komplikovaná, no vo všeobecnosti užitočná a nenahraditeľná.

Čo je správa farieb?  

Rôzne zariadenia (monitory, tlačiarne, fotoaparáty) disponujú rôznym snímaním a zobrazovaním farebného rozsahu. Preto farby na jednotlivých zariadeniach pôsobia sýtejšie alebo naopak menej výrazne a konečný výsledok sa od pôvodnej predlohy alebo nasnímanej reality môže viac, či  menej odlišovať.

Správa farieb je tak riešením, ktoré síce má svoje limity a nedokáže úplne eliminovať farebné nepresnosti, ale aspoň sa približuje k najvernejšiemu zobrazeniu finálneho výtlačku. Pri správe farieb je preto nevyhnutné využívať podporné softvére, ICC profily, štandardné farebné priestory, profilovanie a kalibráciu zariadení. Čo by ste teda mohli skúsiť, aby farby na monitore zodpovedali tým na papieri?

Kalibrácia a profilovanie monitoru

Absolútnou prioritou musí byť dosiahnutie, čo najpresnejšieho zobrazovania farieb na vašom monitore. Ak na monitore dochádza k skresľovaniu farieb, tak vás to môže okrem iného zvádzať na úpravu snímok. Tieto síce môžu efektne vyzerať na vašom monitore, ale úplne ináč budú vyzerať po vytlačení.

Najlepšie a najpresnejšie zobrazovanie farieb aj na bežnom monitore môžete dosiahnuť vytvorením si vlastného ICC profilu. Profilovanie môžete vykonať pomocou zakúpeného softvéru s kalibračnou sondou. Toto profilovanie prebieha tak, že softvér krok za krokom zobrazuje známe farby a sonda meria ich reálne zobrazovanie. Na základe tohto testu sa vytvorený profil automaticky stane súčasťou operačného systému zariadenia.

Ďalšiu možnosť ponúka hardvérové kalibrovanie. Takéto kalibrovanie po pripojení k monitoru cez USB rozhranie vykoná nielen optimálne nastavenie samotného hardvéru monitora, ale zabezpečí aj profilovanie, vytvorenie ICC profilu a jeho uloženie do systému zariadenia. Výsledné farebné zobrazenie je tak presnejšie a nedochádza ku zníženie počtu zobraziteľných farieb.

Profilovanie tlačiarne   

Pri používaní originálnych náplní zvyčajne nie je potrebné špeciálne profilovanie a zvyčajne postačí použitie profilu od výrobcu. Ak by ste však tlačiareň predsa len museli naprofilovať, postup je podobný ako pri monitore. Rozdiel spočíva v tom, že toto profilovacie zariadenie bude musieť ma zdroj svetla, aby na vytvorenie ICC profilu zmeralo farby vytlačené na papieri.

Vyžívajte najmä farebný priestor sRGB

Pre bežné domáce alebo kancelárske použitie je tento farebný priestor pracujúci s tromi základnými farbami najviac vyhovujúcim. Farebný priestor sRGB je štandardom, ktorý akceptujú nielen zariadenia, ale aj programy. Navyše sRGB najlepšie vyhovuje monitorom, pokryje väčšinu reálnych farieb a je typickým priestorom v ktorom ukladajú snímky mnohé digitálne zariadenia, vrátane fotoaparátov.

Širší farebný priestor Adobe RGB síce pokrýva viac farieb, najmä potom v oblasti zelenej alebo azúrovej farby, avšak predpokladom používania tohto priestoru sú profesionálnejšie znalosti. Bežný používateľ preto viac využije štandardný farebný priestor sRGB.

TIP: Prečítajte si viac detailných informácii o sRGB na Wiki.

Prevod RGB a CMYK

Pretože rôzne zariadenia nepoužívajú rovnaké percentuálne pokrytie štandardného farebného priestoru (gamut), bude niekedy potrebné farby upraviť tak, aby sa väčší gamut vošiel do menšieho. Jednoduchšie povedané, iný gamut má monitor a iný tlačiareň, preto sýta červená farba na monitore nemusí byť taká sýta po vytlačení na tlačiarni alebo naopak. Sýta červená na papieri bude interpretovaná menej výrazne na monitore.

Dôvodom rôzneho zobrazovania je v našom prípade rozdielnosť gamutov sRGB monitora a CMYK tlačiarne. Preto bude potrebný ich prepočet, ktorý je možné vykonávať v programe Adobe. Použiť pri tom môžete 4 metódy, ktoré viac alebo menej efektívne spresnia zobrazené farby. Ide o absolútnu kolorometrickú, relatívnu kolorometrickú alebo perceptuálnu metódu a metódu sýtosti, ktorá však nie je vhodná napríklad na úpravu fotografií.

Zvládnite najprv jednoduchšie úpravy

Veľa farebných priestorov, softvérov, ICC profilov alebo rôznych prevodov. Niet divu, že správa farieb je pre mnohých pomerne zložitý proces. Pri bežnom používaní zariadení vám postačia jednoduchšie úpravy farieb a využívanie farebného priestoru sRGB, ktorý vo všeobecnosti zaručuje prijateľnú presnosť zobrazovania farieb. Postupne so zvyšujúcimi sa nárokmi môžete prejsť na plnú správu farieb.