Papier - ako vznikol a aká je jeho história?

Papier patrí k všedným materiálom, nad ktorými sa dnes už prakticky vôbec nezamýšľame. Knihy, časopisy alebo hoci aj kancelárske papiere do tlačiarne berieme ako samozrejmosť. Akoby tu bol papier prirodzene od nepamäti. Opak je však pravdou. Samotnému papieru predchádzalo množstvo materiálov, ktoré mali spoločné iba jedno. Na všetkých sa človek snažil uchovať svoje výtvory a dôležité informácie.

Na mysli teraz nemáme iba hlinené, či voskové tabuľky. Z pohľadu predchodcov papiera nás budú zaujímať skôr jeho „sofistifikovanejšie“  alternatívy. A tými sú papyrus a pergamen. Podľa prvého z nich je napokon odvodené pomenovanie papier. Niet preto divu, že práve papyrusom začneme naše krátke poobhliadnutie sa do histórie.

Papyrus vs. pergamen

Každá civilizácia prirodzene využívala materiály, ktoré boli v mieste jej osídlenia najdostupnejšie. Týkalo sa to samozrejme ako stavebných, tak aj ostatných materiálov. Kým v Mezopotámii sa teda písalo ešte na spomínané hlinené tabuľky, o niekoľko tisícročí neskôr v starovekom Egypte (približne 3 000 – 2 500 rokov p.n.l.) sa začal používať papyrus. Egypťania využili pri tom potenciál rastliny Cyperus papyrus, ktorej sa darilo v delte Nílu. Papyrus sa vyrábal lisovaním narezaných tenkých pásikov rastliny. Vďaka svojim vlastnostiam sa v nasledujúcich storočiach rozšíril v celom Stredomorí i na Strednom východe.

Pre grécko-latinský svet však papyrus nebol práve najideálnejším materiálom. Vyrábal sa  v Egypte, ponuka nepostačovala dopytu a jeho doprava do Európy tiež niečo stála. K slovu sa tak postupne v 3 storočí n. l. dostal vynález z maloázijského mesta Pergamon. Išlo o materiál na písanie vyrobený z kožiek oviec, kozliat alebo teliat, ktorý bol do 13. storočia najčastejšie používaným materiálom na písanie. Všetko sa zmenilo až s príchodom lacnejšieho papiera.  Pergamen sa vyrábal máčaním a lúhovaním kožiek v roztoku vápna, naťahovaním na drevené rámy a ich sušením. Povrch pergamenu bol napokon upravovaný pemzou a kriedou.

Herakesov papyrus

Dejiny papiera sú späté s Čínou

Vyššie uvedený vývoj materiálov bol záležitosťou Egypta, spomínaného grécko-latinského sveta a Malej Ázie. O niečom inom to bolo v Číne. Tu začal papier písať históriu ešte pred začiatkom nášho letopočtu. V roku 105 n. l. bola technológia výroby papiera posunutá o úroveň vyššie. Papier vyrábaný z kôry moruše s pridaním ľanu, juty alebo konope tak v mnohom pripomínal dnešný kancelársky papier. Presný postup výroby papiera podobne ako receptúra boli samozrejme utajované a k ich odhaleniu napokon prispela až arabská expanzia na východ.

V 12. storočí sa potom začala výroba papiera v Španielsku a Taliansku, odkiaľ sa postupne rozšírila do celej Európy. V roku 1453 Johann Gutenberg vynašiel technológiu kníhtlače a zostrojil prvý tlačiarenský stroj. Tento vynález bol veľmi dôležitým impulzom aj pre samotnú výrobu papiera. Papierne začali v dôsledku zvýšeného dopytu po papieri vyrastať ako huby po daždi. Prvá papiereň v Čechách vznikla ešte koncom 15. storočia, no a začiatky remeselnej výroby papiera na území dnešného Slovensku siahajú do 16. storočia.

Nasledujúce storočia sa potom niesli v znamení nahradenia ručnej práce strojmi, rozšírením šírky sita, rastom produktivity práce a zdokonaľovaním technologických postupov. Výsledkom boli nové typy papiera a zvyšujúca sa kvalita papiera.

Zaujímavosti, ktoré ste možno o dreve a papieri nevedeli

Drevená biomasa je hlavnou surovinou pri výrobe papiera, pričom na výrobu jednej tony papiera sú spravidla potrebné 2 až 3 tony dreva. Najčastejšie ihličnatého. Z jedného stromu sa vyrobí približne 80 000 hárkov kancelárskeho papiera vo formáte A4.

Vedeli ste však, že drevená biomasa obsahuje hlavné zložky ako je celulóza, hemicelulóza alebo lignín a vedľajšie zložky tzv. extraktívne látky (napr. aromatické uhľovodíky, triesloviny, glykozidy, živice, prírodné farbivá i zložené cukry), ktoré sa hojne využívajú v rôznych odvetviach priemyselnej výroby?

Spomenúť môžeme kozmetický, či farmaceutický priemysel, ale aj výrobu izolačných materiálov, kobercov, textílií a lepidiel. Z nášho pohľadu môžu byť extraktívne látky zaujímavé tiež tým, že okrem spomenutých oblastí sú využívané v tlačiarenských farbách.

Čo hovoria štatistiky

Nuž a ak vás zaujíma štatistika spotreby papiera, ponúkneme vám aj tento údaj. Spotreba papiera na jedného obyvateľa na Slovensku predstavuje približne 85 kg. Pre porovnanie, v Českej republike spotreba papiera dosahuje 130 kg na jednu osobu a v rámci celej Európskej únie sa táto hodnota pohybuje niekde na úrovni 180 kg. Spotreba papiera má samozrejme aj naďalej rastúcu tendenciu.

TIP: Vzhľadom na ochranu životného prostredia je téma recyklácie papiera stále aktuálna. Pomôcť životnému prostrediu však môžete nielen zberom papiera, ale tiež odovzdaním prázdnych tonerových kaziet na ekologickú likvidáciu.