Údržba tlačiarne - radíme ako predĺžiť životnosť tlačiarne

Základný Murphyho zákon schválnosti „Čo sa môže pokaziť, to sa aj pokazí“ platí vo všeobecnosti a napriek viacerým technologickým vylepšeniam sa „vzťahuje“ aj na súčasné atramentové alebo laserové tlačiarne. Z času na čas sa preto príležitostným poruchám nevyhnú ani tieto sofistikované zariadenia. Nie vždy však musíte ťahať za kratší koniec povrazu a niektorým poruchám tlačiarní predsa len môžete predísť alebo sa im úplne vyhnúť. Postačí ak budete dodržiavať niekoľko jednoduchých odporúčaní, ktoré môžu predĺžiť celkovú životnosť tlačiarne. Prečítajte si ako by mala vyzerať údržba tlačiarne s ohľadom na jej dlhú životnosť.

Kde položiť tlačiareň

Tlačiareň zvyčajne nestačí iba niekde položiť, zapnúť a používať. Pravidelná údržba tlačiarne a vhodný výber miesta môžu životnosť tlačiarne ovplyvniť viac ako si dokážete predstaviť. Vo všeobecnosti by mala tlačiareň byť umiestnená na mieste, ktoré umožňuje nielen dobrú manipuláciu, ale aj dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Tlačiarňam s mnohými pohyblivými časťami vo všeobecnosti nerobia dobre veľké teplotné výkyvy. Tlačiarne preto určite nezakrývajte ozdobnými obrúskami a eliminujte aj zvýšenú prašnosť. Veľké množstvo usadeného prachu môže byť príčinou nadmerného zahrievania tlačiarne, ale prach môže tiež prispievať ku generovaniu nežiadúcej statickej elektriny.

Opačná situácia nastane pri nízkych teplotách, ktoré môžu za istých okolností po spustení tlačiarne zapríčiniť kondenzáciu vody. Skondenzovaná voda na elektronických súčiastkach tlačiarne môže spôsobiť skrat a poškodiť tlačiareň. Samostatnou kapitolou je nadmerná vlhkosť vzduchu, ktorá môže nepriaznivo ovplyvňovať riadiacu elektroniku, no môže mať na svedomí aj neprimerané stáčanie papiera pri prechode laserovými tlačiarňami.

Kvalita papiera

Niet najmenších pochýb, že výber kancelárskeho papiera má priamy vplyv nielen na kvalitu tlače, ale aj na životnosť tlačiarne. Výberu vhodného papiera sme venovali samostatný článok Ako vybrať kancelársky papier, ktorý vám poskytne dostatok informácií. Ak by sme však mali reprodukovať v skratke niektoré odporúčania, tak vo všeobecnosti by ste mali výber papiera prispôsobiť  technológii tlačiarne (atramentová alebo tonerová) a sledovať parametre papiera uvedené na obale balenia. Získate tak informácie nielen o kvalite papiera, ale aj pre akú tlač je daný papier vhodný. Kvalitnejšie papiere produkujú výrazne menej papierového prachu, ktorý neprospieva kvalite tlače a znižuje životnosť tlačiarne.

Frekvencia tlače

Životnosť tlačiarne a celkové opotrebenie samozrejme ovplyvňuje frekvencia tlače. Týka sa to predovšetkým atramentových tlačiarní, ktoré sú určené skôr pre menej objemnú tlač. Vo všeobecnosti sa preto odporúča tlačiť menej stránok v pravidelných intervaloch. Pri atramentových tlačiarňach však môžu problémy spôsobovať tiež dlhšie prestávky medzi tlačou. Pri nepravidelnom alebo menej frekventovanom tlačení totiž dochádza k zasychaniu atramentu v tryskách. Spustením funkcie čistenia trysiek alebo vytlačením skúšobnej strany aspoň raz za týždeň sa zasychaniu atramentu dá predísť. Tlačiarne vybavené tonerom so zasychaním alebo dlhším odstavením problém nemajú.

Používanie náplní

Ďalším faktorom, ktorý môže nepriaznivo vplývať na životnosť tlačiarne je používanie nekvalitných alternatívnych atramentových náplní. Alternatívne atramentové náplne majú oproti originálnym zvyčajne inú hustotu, ktorá môže byť pre mikroskopické trysky tlačiarne výrazný problém. V dôsledku nekvalitnej náplne je potom tlač menej kontrastná a farby nezodpovedajú požadovaným farebným tónom. V extrémnych prípadoch môže pri použití nekvalitnej alternatívnej náplne dôjsť k trvalému  poškodeniu tlačovej hlavy.

Údržba tlačiarne je dôležitá, venujte jej pozornosť

Ak teda chcete predĺžiť životnosť tlačiarne, umiestnite ju na mieste s malou prašnosťou, nezakrývajte ju, nešetrite na kvalitnom papieri i náplniach a tlačiareň nezaťažujte intenzívnou veľkoobjemovou tlačou. Uprednostnite skôr častejšiu, ale menej stránkovú tlač dokumentov. Pri dodržaní týchto odporúčaní by vám mala tlačiareň slúžiť podstatne dlhšie.