Viete, aké rozlíšenie tlačiarne zvoliť?

S rozlíšením sa môžete stretnúť pri rôznych typoch zariadení - monitory, skenery, digitálne fotoaparáty a samozrejme aj tlačiarne. Rozlíšenie môže byť udávané v pixeloch alebo v prípade tlačiarní v jednotkách DPI. Aké sú rozdiely v jednotlivých rozlíšeniach a aká hodnota postačí na kvalitnú tlač si povieme v nasledujúcich riadkoch.

Rozlíšenie tlačiarne je jeden z jej najdôležitejších parametrov, pretože zohráva podstatnú úlohu pri hodnotení kvality a rýchlosti tlače alebo potom jej ekonomickej hospodárnosti. Súčasné tlačiarne disponujú rôznymi rozlíšeniami, preto nebude nič nezvyčajné ak pri prezeraní parametrov jednotlivých tlačiarní uvidíte rozličné hodnoty DPI. Kým niektoré tlačiarne ponúkajú 1200 alebo až 1440 DPI, iné ostávajú pri štandardnom rozlíšení 600 alebo 300 DPI. Poďme sa teda pozrieť, o čom vypovedá tento ich údaj.

Dots Per Inch, čiže počet bodov na palec

Skratka je odvodená z anglického názvu a tento údaj v podstate vyjadruje koľko bodov dokáže tlačiareň vytlačiť v jednom riadku na dĺžkovú jednotku jedného palca (inch = 2,54 cm). Tento údaj o rozlíšení sa najčastejšie udáva dvojrozmerným vyjadrením, teda horizontálnym a vertikálnym.

PRÍKLAD: Ak je pri tlačiarni uvedené napríklad 600 x 1200 DPI, znamená to, že tlačiareň vytvorí v riadku na jeden palec 600 bodov a v stĺpci pri rovnakej jednotkovej dĺžke 1200 bodov. Ak je uvedený iba jeden údaj napríklad 300 DPI, tak v tomto prípade by malo ísť o rovnaké vertikálne aj horizontálne rozlíšenie.

Samozrejme platí pravidlo, že čím je rozlíšenie vyššie, tým je výsledná snímka kontrastnejšia. Súčasne však platí aj to, že so zväčšujúcim sa rozlíšením narastá čas nevyhnutný na spracovanie dokumentu. Zmenšením rozlíšenia sa naopak proces tlače primerane skráti. Preto pre kvalitnú a najpresnejšiu tlač textového alebo obrazového dokumentu bude postačovať nastavenie rozlíšenia tlačiarne na 300 DPI.

Rozlíšenie v pixeloch a DPI rozlíšenie

Napriek tomu, že vo všeobecnosti v obidvoch prípadoch ide o rozlíšenie, nemožno ich v žiadnom prípade stotožňovať. Kým v prípade pixelov ide o počet obrazových bodov (PPI), ktoré dokáže zaznamenať fotoaparát, tak v prípade DPI ide už o spomínanú hustotu bodov vytváraných tlačiarňou. Ak teda vyhotovíte fotografiu napríklad 8 Mpx fotoaparátom bude táto fotografia tvorená 8 miliónmi obrazových bodov. Zväčšovaním snímky prichádza k znižovaniu rozlíšenia (menej PPI) a naopak pri jej zmenšovaní sa rozlíšenie zvyšuje.  Po úprave fotografie a vynásobení jednotlivých strán snímky v pixeloch potom získate celkový počet bodov ktorý ju tvorí (Mpx).

Formát fotografie

Ak máte k dispozícii údaj rozlíšenia fotografie v pixeloch a údaj rozlíšenia tlačiarne v jednotkách DPI, tak si môžete podľa jednoduchej rovnice ľahko vypočítať formát veľkosti, ktorú môžete vytlačiť.

2,54 (inch) x počet bodov (rozlíšenie snímky v pixeloch) ÷ rozlíšenie DPI = veľkosť (v cm)

Môžeme si to názorne predviesť na snímke vyhotovenej 8 Mpx fotoaparátom, s rozlíšením strán 3464 x 2309. Na tomto mieste znovu pripomenieme, že aj pre tlač fotografií sa odporúča rozlíšenie 300 DPI. Po zadaní parametrov do rovnice: 2,54 x 3464 ÷ 300 a 2,54 x 2309 ÷ 300, zistíme že fotografia bude mať rozmery 29,3 x 19,6 centimetra. Ak sa však s rozlíšením pohráte a znížite ho napríklad na polovicu, teda na hodnotu 150 DPI, rozmery fotografie môžu byť raz také. Výraznejšie znižovanie DPI však bude mať za následok stratu ostrosti kontúr a preto tieto fotografie budú vhodné skôr na pozorovanie z väčšej vzdialenosti.

Na kvalitnú tlač viac nepotrebujete

Dostatok pixelov vám ponecháva široký priestor na úpravu snímok pre kvalitnú tlač. Pri tlačení fotografií, ale aj textov sa potom nemusíte naháňať za tlačiarňami s vysokými hodnotami rozlíšenia, pretože aj nižšie DPI zaručujú dosiahnutie kvalitných výsledkov.