Viete ako funguje skener v tlačiarni?

Kým ešte v nedávnej minulosti patril skener skôr do výbavy nadštandardne vybavenej kancelárie prosperujúcej firmy, dnes je už bežnou súčasťou ktorejkoľvek multifunkčnej tlačiarne. Vďaka týmto tlačiarňam tak môžeme doma nielen tlačiť alebo kopírovaním zhotovovať kópie rôznych dokladov. Multifunkčná tlačiareň nám ponúka aj ďalšiu praktickú výhodu. So skenerom môžeme nasnímať ľubovoľnú predlohu a jej obraz preniesť v digitálnom formáte do počítača, kde ho môžeme v prípade potreby ďalej upravovať alebo spracovávať do požadovanej podoby.

Napriek tomu, že to znie pomerne komplikovane, zdanie klame. Multifunkčné tlačiarne a skenery na svojej ceste prešli pomerne veľkými zmenami a dnes okrem prijateľnej ceny ponúkajú jednoduchšie ovládanie. Pri skenovaní dokumentov nejde skutočne o nič krkolomné a skenovanie bez väčších problémov dokáže zvládnuť aj úplný začiatočník. Pre naskenovanie postačí, ak predlohu položíte na sklenenú plochu skenera, zatvoríte kryt a stlačíte tlačidlo. O všetko ostatné sa už postará váš skener. Viete však čo sa deje po stlačení tlačidla a ako to celé prebehne?

Nasvietenie a nasnímanie predlohy

Aby bolo vôbec možné skenovaný dokument preniesť do počítača, musí skener ako prvé urobiť jeho nasvietenie. Na nasvietenie a nasnímanie predlohy skenery zvyčajne používajú klasickú optickú sústavu s katódovou lampou, systémom odrazových zrkadiel alebo šošoviek a CCD snímačmi. Niektoré skenery však môžu na nasvietenie dokumentu používať CIS technológiu (Contact Image Senzor), ktorá disponuje snímacími a vysokosvietivými LED diódami.

Po spustení skenera sa teda pod sklenenou plochou začne pohybovať snímací mechanizmus s optickou sústavou, ktorý začne prílohu snímať po riadkoch. Pohyblivý mechanizmus sa pri tom pohybuje tak, aby nasnímal celý skenovaný dokument, pričom počet riadkov a počet snímaných bodov závisí od rozlíšenia skenera.

Rozlíšenie skenera

Rozlíšenie skenera sa, podobne ako rozlíšenie tlačiarne, udáva v dpi (dots per inch). Tento údaj vypovedá, koľko bodov je skener schopný zobraziť na dĺžke jedného palca. V prípade skenera s vyšším dpi možno očakávať dôkladnejší, ostrejší a podrobnejší prevod dokumentu do digitálnej podoby.

Súčasné skenery majú rozlíšenie cca 600 dpi, čo bohato postačuje na skenovanie akýchkoľvek bežných dokumentov. Okrem toho niektoré skenery dokážu svoje optické rozlíšenie zvýšiť úpravou počtu bodov. V takom prípade každý pôvodne vyhodnotený bod rozdelia na niekoľko ďalších bodov, dopočítajú ich a nahradia nimi prípadné chýbajúce body.

Spracovanie predlohy tlačiarňou

Princíp skenera spočíva v odraze svetla od predlohy. K slovu sa tak po nasvietení dokumentu dostávajú CCD alebo CIS snímače, ktoré odrazené svetlo z riadkov predlohy pomocou pohyblivého mechanizmu načítajú v červenom, zelenom a modrom spektre.

Snímače potom odrazené svetlo podľa jeho intenzity prevedú na elektrický signál. Ten sa následne vyhodnotí a podľa jeho sily sa pomocou analógovo-digitálneho prevodníka prevedie pre každé farebné spektrum na digitálne hodnoty.

Súbory obrazových bodov sa odosielajú do počítača, kde sú napokon usporiadané v príslušnom formáte. Naskenované textové súbory, či obrázky potom používateľ skenera môže upravovať, vkladať do tabuľkových i textových dokumentov alebo  ich preposielať e-mailom.

S multifunkčným zariadením môžete iba získať

Kúpa multifunkčnej tlačiarne s plošným skenerom môže byť skutočne dobrou voľbou. Tieto tlačiarne ponúkajú jednoduché pripojenie, rýchlu a kvalitnú tlač, kopírovanie i nekomplikované skenovanie. V ich prospech vypovedá aj pomerne nízka obstarávacia cena a nižšie prevádzkové náklady, ktoré môžete umocniť vhodnými náplňami z našej ponuky.