Výťažnosť tonera - cartridge pod lupou

Výťažnosť tonera, teda počet strán vo formáte A4, ktoré môžeme vytlačiť na tlačiarni pomocou jednej náplne je pravdepodobne najdôležitejší údaj, ktorý si všímame pri ich nakupovaní. Tento parameter síce dokáže mnoho napovedať, no realita napokon môže byť úplne iná a počet vytlačených strán sa za istých okolností ani zďaleka nemusí priblížiť k tomu deklarovanému.

Dôvody môžu byť pritom jednoduché. Vytlačené hárky papiera vychádzajúce z vašej tlačiarne presahujú normou stanovené percentuálne pokrytie stránky alebo je výťažnosť ovplyvnená ďalšími faktormi, ktoré potom v praxi znižujú reálny počet výtlačkov.

5 % pokrytie stránky – všeobecná norma pre výrobcov tlačiarní

Výťažnosť tonera ako sme už spomínali, môže byť rozhodujúcim faktorom, ktorý sa zohľadňuje pri výbere konkrétnej tlačovej náplne. Keďže v minulosti jednotliví výrobcovia tlačiarní nepoužívali na meranie výťažnosti rovnaký spôsob, vzájomné porovnávanie tonerových kaziet bolo pre používateľov tlačiarní neraz náročné a komplikované. Preto bolo potrebné, aby sa situácia na trhu sprehľadnila a tak prišlo zo strany výrobcov tlačiarní k spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu so sídlom v Ženeve (pravdepodobne ju poznáte pod skratkou ISO).

Výsledkom vzájomnej spolupráce bolo schválenie nových noriem pre meranie výťažnosti strán vytlačených atramentovými kazetami, tonermi a tiež kazetami s monochromatickým tonerom. Nové normy ISO zreteľne definovali, ktoré parametre majú rozhodujúci vplyv na výťažnosť náplní a umožnili výrobcom tlačiarní využívať rovnaké metódy pri meraní výťažnosti. Za svoj štandard ich prijala drvivá väčšina výrobcov. V rámci nových testovacích metód na meranie výťažnosti podľa normy ISO sa za štandardnú testovaciu stranu považuje hárok papiera s 5 % pokrytím a veľkosťou 210 x 297 mm, teda formát A4.

Testovanie výťažnosti

Meranie výťažnosti podľa noriem ISO prebieha formou testu, ktorý sa uskutočňuje v kontrolovanom prostredí (čo sa týka teploty a vlhkosti). Na testovanie sa v súčasnosti používajú tri individuálne tlačiarne. Každá tlačiareň spotrebuje tri kazety alebo súpravy kaziet a výťažnosť je potom uvádzaná ako priemer dosiahnutého výsledku.

Normy a aká je realita

Pri kontrolovanom teste výťažnosti čiernobielej tlače sa využíva štandardná testovacia strana s 5% pokrytím. V prípade farebnej tlače sa potom používa kombinácia piatich štandarných testovacích strán s textami a grafikou. Je teda viac ako isté, že konečný výsledok sa môže v skutočnosti diametrálne líšiť od merania výťažnosti podľa noriem ISO.

V bežnej praxi je totiž málo pravdepodobné, že tlačíte iba strany s 5 % pokrytím stránok. Ak je teda pokrytie stránok ktoré tlačíte v celkovom priemere podstatne vyššie, tak je zrejmé, že sa skutočná výťažnosť tonera so stúpajúcim percentuálnym pokrytím stránok bude priamo úmerne znižovať.

PRÍKLAD: Ak má toner uvedenú výťažnosť 6 000 strán pri 5 % pokrytí a priemerné pokrytie vami tlačených stránok je 10 %, vytlačíte iba 3 000 stránok. Pri 20 % pokrytí to bude 1 500 stránok a tak to s pribúdajúcim pokrytím stránok bude pokračovať ďalej.

Reálna výťažnosť tonera však môže byť samozrejme priamo ovplyvnená nielen tlačou stránok s vyšším percentuálnym pokrytím alebo nevyhovujúcimi teplotnými podmienkami. Medzi ďalšie faktory, ktoré dokážu významne ovplyvniť výťažnosť je jednostranná, či obojstranná tlač, typ média a typ používaného písma alebo potom zbytočné pužívanie vysokého rozlíšenia, ktoré môže neraz zvyšovať náklady na tlač bez toho, aby zvýšilo samotnú kvalitu tlače.

Výťažnosť môžete ovplyvniť

S tlačou stránok s vyšším percentuálnym pokrytím pravdepodobne nič nenarobíte avšak ostatné spomínané faktory, ktoré majú na výťažnosť podobný alebo dokonca ešte väčší vplyv predsa len niečo urobiť môžete. Táto téma si však zaslúži osobitnú pozornosť a preto sme jej venovali samostatný článok. Budeme radi ak si ho prečítate. Ponúkneme vám v ňom praktické rady pre zníženie spotreby tonerov a atramentu.