Zaseknutie papiera v tlačiarni a jeho odstránenie

Bezdôvodné a pomerne frekventované zaseknutie papiera v tlačiarni s najväčšou pravdepodobnosťou signalizuje mechanické opotrebovanie súčiastok tlačiarne. S občasným zaseknutím papiera sa však môžete stretnúť aj pri nových tlačiarňach, kde o opotrebovaní súčiastok nemôže byť ani reči. Aké sú teda možné príčiny zaseknutia papiera v tlačiarni a ako sa s touto situáciou vysporiadať? Nielen na tieto, ale aj na ďalšie otázky nájdete odpoveď v nasledujúcich riadkoch.

Zaseknutie papiera v tlačiarni a príčiny

Za príležitostným zaseknutím sa papiera v tlačiarni môžu stáť viaceré príčiny. Medzi najčastejšie patrí používanie nekvalitného kancelárskeho papiera a nesprávne pridanie papiera do zásobníka tlačiarne. Pri zlom uložení papiera do zásobníka môže dôjsť k podávaniu viacerých hárkov papiera súčasne a v konečnom dôsledku k jeho zaseknutiu vnútri tlačiarne. To však samozrejme nie je ešte ani zďaleka všetko.

Zaseknutie papiera v tlačiarni môže mať na svedomí preplnený zásobník alebo špina a rôzne nečistoty v sústave komponentov zariadenia, ktorými prechádza kancelársky papier počas procesu tlače. Spomenúť však musíme zle nastavené vodiace lišty papiera, či poškodený alebo nevhodný kancelársky papier.

TIP: Viete akými parametrami by mal disponovať kancelársky papier? Dozviete sa to v príspevku ideálny kancelársky papier do kancelárie.

Ako odstrániť zaseknutý papier v tlačiarni

Odstraňovanie zaseknutého papiera sa môže líšiť nielen podľa používanej technológie tlače   ( laserové alebo atramentové tlačiarne), ale postup pri odstraňovaní papiera sa môže odlišovať už aj pri jednotlivých modeloch a to dokonca v rámci jednej značky. Najlepšie preto urobíte, ak sa pozriete do návodu na obsluhu tlačiarne, kde nájdete konkrétny postup na odstránenie zaseknutého papiera. Ak z nejakého dôvodu návodom na obsluhu nedisponujete, stiahnite si ho z internetových stránok výrobcu tlačiarne.

Aby však neostalo iba pri slovách, pokúsime sa vám možný postup odstraňovania zaseknutého papiera z laserovej tlačiarne priblížiť. Prv, ako sa však pozrieme na konkrétne kroky, chceme vám pripomenúť, že zaseknutý papier je potrebné odstraňovať v smere chodu tlače, pričom by malo ísť o plynulý a nenásilný pohyb pri vyťahovaní. Ak sa vám nepodarí odstrániť celý papier, neváhajte a požiadajte o pomoc servisného pracovníka.

Zaseknutie papiera v zásobníku (laserová tlačiareň)

Ak sa kancelársky papier zasekol v zásobníku tlačiarne, skúste postupovať takto:

 • Z tlačiarne opatrne vytiahnite zásobník.
 • Oboma rukami pomaly vytiahnite zaseknutý papier, papier ľahšie vytiahnete, keď ho budete plynule ťahať smerom dole.
 • Skontrolujte, či papier nepresahuje značku maximálnej výšky papiera a nastavte lišty na papier tak, aby vyhovovali veľkosti kancelárskeho papiera. Preverte, či sú vodiace lišty pevne umiestnené v otvoroch.
 • Zásobník papiera zasuňte naspäť do tlačiarne.
 • Stlačením príslušného tlačidla obnovte tlač.

Zaseknutie papiera vzadu, za zadným krytom tlačiarne (laserová tlačiareň)

Aj v tomto prípade môžete pomerne jednoduchými krokmi odstrániť zaseknutý papier. Stačí postupovať podľa týchto bodov:

 • Vypnite tlačiareň a zo zástrčky vytiahnite sieťový kábel.
 • Otvorte zadný kryt tlačiarne.
 • Potiahnite zelené plôšky na ľavej aj pravej strane smerom k sebe a zložte kryt zapekacej jednotky.
 • Oboma rukami opatrne vytiahnite zaseknutý papier zo zapekacej jednotky. Vyťahovanie musí byť jemné a plynulé.
 • Zatvorte kryt zapekacej jednotky a zelené plôšky na ľavej i pravej strane vráťte do polohy v akej boli pred otvorením krytu.
 • Zatvorte zadný kryt tlačiarne.
 • Pripojte tlačiareň k elektrickej sieti a zapnite tlačiareň.

Zaseknutie papiera vnútri tlačiarne (laserová tlačiareň)

So zaseknutým papierom vnútri tlačiarne si poradíte nasledovným spôsobom:

 • Vypnite tlačiareň a zo zástrčky vytiahnite sieťový kábel.
 • Potiahnutím otvorte horný kryt tlačiarne.
 • Opatrne vytiahnite optický valec a kazetu s tonerom. Položte ich na rovný a čistý povrch na kus papiera alebo handričky. Pokúste sa pritom nedotýkať elektród, aby ste predišli možnému poškodeniu tlačiarne statickou elektrinou.
 • Pomaly uvoľnite zaseknutý papier.
 • Valec a kazetu s tonerom zasuňte naspäť do tlačiarne. V prípade laserovej tlačiarne s viacerými súpravami jednotiek optických valcov a kaziet s tonerom tento postup zopakujte. Vždy skontrolujte, či sa farba kazety s tonerom zhoduje s farebnou značkou na tlačiarni.
 • Zatvorte horný kryt tlačiarne.
 • Pripojte tlačiareň k elektrickej sieti a zapnite tlačiareň.

Nezabudnite, že starostlivosť o tlačiareň nekončí výmenou náplne, doplnením kancelárskeho papiera do zásobníka alebo odstránením zaseknutého papiera. Aby vám tlačiareň spoľahlivo slúžila potrebuje z času na čas vyčistiť. Ak neviete ako na to, prečítajte si ako vyčistiť laserovú a atramentovú tlačiareň.

TIP: Viete ako vznikal papier? Prečítate si zaujímavosti o papieri, ktoré ste možno doteraz netušili.