Pasy nie sú iba záležitosťou osôb či spoločenských zvierat. Po novom ich už musia mať na svojich cestách aj rastliny.

Ak sa možno nevenujete profesionálnej výsadbe, šľachteniu, výrobe, pestovaniu alebo rozmnožovaniu rastlinných materiálov, tak vás v záplave správ o novom koronavíruse s najväčšou pravdepodobnosťou táto informácia obišla. No ak plánujete vykonávať spomenuté činnosti, poprípade chcete uvádzať rastliny na európsky trh alebo ich premiestňovať v rámci územia EÚ, mali by ste spozornieť.

Zbystriť pozornosť by ste však mali aj v prípade, že chcete prevádzkovať e-shop s rastlinami, pretože v decembri 2019 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom. Nariadenie európskeho parlamentu reaguje na fytosanitárne hrozby, ktoré súvisia s globalizáciou obchodu, so zmenami klímy a s migráciou rastlinných škodcov, pričom má ambície  eliminovať alebo aspoň znižovať riziko prenosu karanténnych škodcov a chorôb rastlín na minimum.

Nová legislatíva, nové povinnosti

Zavádzanie novej rastlinolekárskej legislatívy prirodzene nemusí byť vo všetkých krajinách Európskej únie rovnaké. Odporúčame vám preto naštudovať si príslušné legislatívne normy či nariadenia platné v konkrétnom členskom štáte a zaregistrovať sa v stanovených lehotách.

Bez ohľadu na krajinu, v ktorej plánujete pestovať, predávať, odosielať alebo inak uvádzať na trh rastliny však zároveň určite nič nepokazíte, ak sa ako budúci profesionálny prevádzkovateľ vopred pripravíte na označovanie rastlín cestovným pasom. Dôvod je prozaický, pretože tzv. plant passporty alebo ak chcete rastlinné pasy pri zaistení vysledovateľnosti pri premiestňovaní rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci európskeho trhu zohrávajú dôležitú úlohu a musia byť súčasťou každej obchodnej zásielky.

Inak povedané, rastlinné pasy musia umožniť vysledovanie cesty a uvedenie na trh jednej rastlinky v kvetináči rovnako ako plne naloženého kamióna. V prípade výskytu škodcov alebo choroby sa tak dá rýchlo dohľadať celá dodávka rastlín a stiahnuť z obehu. Aby však neostalo iba pri slovách, pozrime sa tiež na náležitosti rastlinných pasov.

Rastlinné pasy z pohľadu vykonávacieho nariadenia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2313, ktorým sa stanovujú špecifikácie formátu  rastlinného pasu na premiestňovanie na území Únie a rastlinného pasu na uvedenie do chránenej zóny a na premiestňovanie v nej vyžaduje, aby používané, resp. vydávané rastlinné pasy zodpovedali vzorom uvedeným v prílohách nariadenia.

V praxi to teda znamená, že rastlinné pasy musia mať podobu obdĺžnika alebo štvorca, na ktorom sa okrem nápisov (Rastlinný pas / Plant passport) a čierno-bielej alebo farebnej variácie vlajky Únie v ľavom hornom rohu nachádzajú informácie s označeniami:

 A - botanický názov rastliny (dotknutého rastlinného druhu alebo taxónu v prípade rastlín a rastlinných produktov prípadne názov dotknutého predmetu, nepovinne aj názov odrody)

 Bregistračné číslo (dvojpísmenový kód členského štátu)

 C kód vysledovateľnosti (dotknutej rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu)

 D dvojpísmenový kód krajiny pôvodu

S rastlinnými pasmi si ľahko poradíte aj vďaka našim tlačiarňam

Rastlinný pas, ako sme to už vyššie spomenuli, má síce striktne zadefinovanú formu, no môže byť vytlačený na ľubovoľnom zariadení a podklade vhodnom na tlač prvkov uvedených v príslušnej národnej legislatíve. Samozrejme za predpokladu, že bude ľahko viditeľný a zreteľne odlíšiteľný od iných informácií alebo návesiek.

Rastlinný pas musí byť zároveň jasne čitateľný a musí obsahovať informácie, ktoré sú nemeniteľné a trvácne. Všetky spomenuté požiadavky dokáže hravo splniť viacero zariadení z našej ponuky, no spomedzi nich sme si predsa len vybrali profesionálnu tlačiareň štítkov Brother QL-700, ktorá upúta atraktívnou cenou a rozsiahlymi možnosťami tlače.

Tlačiareň Brother QL-700 tlačí na samolepiace etikety alebo papierové role. Zariadenie dokáže tlačiť až 93 adresných štítkov za minútu, ponúka integrovaný softvér PT Edit Lite, ktorý sa spustí hneď po pripojení k akémukoľvek počítaču. Tlačiareň Brother QL-700 má široké možnosti uplatnenia, okrem rastlinných pasov ju môžete použiť na tlač adresných a expedičných štítkov, štítkov na zakladače, CD / DVD nosiče, štítky na skúmavky atď.

Rovnako perfektné služby pri označovaní rastlín vám preukáže tlačiareň štítkov Brother QL-800 či Brother QL-810W s Wi-Fi. K uvedeným, ale aj k mnohým iným značkám tlačiarní štítkov si samozrejme môžete u nás zaobstarať vhodné etikety i pásky.

Tip: Tlačiarne štítkov nepodceňujte. Dokážu byť efektným nástrojom marketingu