Tlačiť štítky na produkty interne alebo externe?

Štítky vo výrobných odvetviach pomáhajú zlepšovať zásobovanie, zvyšujú úroveň produktivity práce a tiež informujú, upozorňujú, chránia či predchádzajú pracovným úrazom. Štítky na tisíckach produktov v obchodoch zasa majú pritiahnuť pozornosť zákazníkov a prispieť tak k zvýšeniu predaja výrobkov. Požiadavky na kvalitu štítkov sú vo všeobecnosti veľmi náročné. Dajú sa teda tlačiť kvalitné štítky na produkty in-house alebo je potrebná externá výpomoc firmy vyrábajúcej štítky na mieru?

Hneď na úvod treba povedať, že pri štítkoch vôbec nejde iba o graficky dokonalý dizajn.  Etikety alebo štítky na produkty sa musia vysporiadať s bežnými i extrémnymi podmienkami. Mali by byť rezistentné voči vplyvom nepriaznivého počasia i voči vode, mali by odolať vysokým teplotám, agresívnym chemikáliám, striekaniu pod vysokým tlakom a viacnásobným umývacím cyklom.

Štítky na produkty a etikety používané v priemyselných odvetviach musia pevne držať dokonca aj na mastných, drsných alebo na lakovaných materiáloch, naopak od etikiet určených pre potravinársky priemysel sa očakáva zdravotná neškodnosť pre ľudí a minimálna ekologická záťaž pre životné prostredie.

Tip: Ako šetriť životné prostredie každý deň aj mimo kancelárie?

Výber vhodného zariadenia nebude problémom

Pri pohľade na široké spektrum špecializovaných zariadení je jasné, že podmienky pre internú tlač štítkov alebo etikiet sú viac ako slušné. K dispozícii sú príručné zariadenia na tlač štítkov, inteligentné a vysokovýkonné zariadenia vhodné do kancelárií, skladov, laboratórií či do výrobných prevádzok, v ktorých sa požiadavky na množstvo vytlačených štítkov pohybuje v niekoľkých stovkách až tisíckach denne i špecializované zariadenia s integrovanými funkciami tlače, vrátane grafických THT tlačiarní určených na tlač grafických štítkov.

O nič horšie na tom nebudete ani čo sa týka materiálov používaných na tlač štítkov. V ponuke nájdete etikety a štítky ako stvorené pre všeobecné priemyselné označovanie (napríklad expedičné, typové a inventárne štítky), ale k dispozícii sú aj špecifické etikety alebo štítky určené pre konkrétne odvetvia. Za všetky môžeme spomenúť etikety, štítky, zmršťovacie bužírky, určené na označovanie kabeláže, sietí, prepájacích panelov a rozvádzačov. Z uvedeného vyplýva, že limitujúcom faktorom pri rozhodovaní sa pre internú alebo externú tlač štítkov teda nebude technické a ani materiálové zázemie.

Interná vs. externá tlač štítkov

Ak ste si možno mysleli, že rozhodujúcou skutočnosťou bude cena tlače štítkov, možno ostanete prekvapení. Niežeby toto hľadisko bolo úplne irelevantné, ale cenovo dostupné termotlačiarne nevyžadujúce atrament, toner a ani pásku na potlač vedia ponúknuť lacné a zároveň graficky vydarené štítky. Nebudeme však už ďalej napínať vašu trpezlivosť a prezradíme vám, že pri konečnom rozhodovaní sa bude treba zobrať do úvahy skôr čas kedy musia byť štítky k dispozícii a typ vášho podnikania. Hneď vám vysvetlíme prečo.

Firma, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti dennodenne pracuje s vysokými objemami odosielaných výrobkov, samozrejme nemôže zveriť do rúk tlač štítkov externej firme. Počet ani cena tagov pritom nerozhoduje, štítky musia byť poruke ihneď pri expedícii, straty súvisiace  s meškaním výrobkov si nemôže dovoliť nikto. Po internej tlači sa oplatí siahnuť tiež v prípadoch, keď výrobný cyklus výrobku nie je hektický a tlačiareň štítkov stačí pokryť požadované množstvo štítkov.

Naopak, bez externej tlače sa nezaobídu podnikateľské subjekty, ktoré nie sú schopné vo vlastnej réžii zvládnuť tlač štítkov s profesionálnym dizajnom alebo kvalitou, či štítky s ochrannými prvkami v podobe hĺbkotlače.