Ako funguje skener tlačiarne?

Skenery sú neodmysliteľnou súčasťou vybavenia firemných alebo domácich kancelárií. Dôvody sú viac-menej jasné. Bez ohľadu na to, či sú zakomponované do praktickej multifunkčnej tlačiarne, alebo majú podobu štýlového, prenosného zariadenia určeného na občasné použitie, či masívnejšiu konštrukciu stolného plošného skenera, svoju robotu si vždy odvedú na 100 %.

Skenery už v súčasnosti skutočne nepotrebujú, aby sme im akýmkoľvek spôsobom robili PR. Napriek tomu nám však nedá nespomenúť, že tieto výkonné zariadenia slúžiace na nasnímanie predlohy s textom alebo obrázkom a na jej následné prevedenie do digitálnej podoby, dokážu oproti minulosti skenovať viaceré typy a veľkosti médií, pričom v kanceláriách zaberú iba minimum miesta.

Popri klasických papierových predlohách, tak môžeme bezpečne skenovať, ďalej upravovať, posielať e-mailom alebo zverejňovať na webových stránkach rôzne médiá s rozličnou veľkosťou vrátane brožúr, časopisov a kníh. Problémom samozrejme nie sú ani účtovné doklady, kreditné karty, vizitky alebo hoci aj laminované doklady, ako  sú napríklad občianske či vodičské preukazy, alebo pasy. Toľkoto chvály na adresu súčasných skenerov úplne stačí, pretože v nasledujúcich riadkoch sa chceme sústrediť skôr na to, ako funguje skener tlačiarne.

Bez kvalitného nasnímania predlohy to nepôjde

Dôležitým kritériom skenera je snímacie rozlíšenie, rýchlosť skenera i možnosti pripojenia k počítaču. Aby však mohol byť výsledok dokonalý, bez povšimnutia nemôže ostať ani kvalitné nasnímanie predlohy.

Základnou požiadavkou na precízne nasnímanie predlohy naďalej zostalo rovnomerné osvetlenie dokumentu po celej jeho ploche, no s vývojom skenerov sa zmenili prostriedky, ako to dosiahnuť. Kým donedávna osvetľovanie predlohy prebiehalo spravidla iba pod taktovkou studenej katódovej lampy (výbojky-žiarivky), v súčasnosti skenery hojne využívajú CIS technológiu, ktorá na osvetlenie dokumentu používa vysoko svietivé LED diódy umiestnené v spoločnej pohyblivej hlave vedľa snímacích prvkov.

Výhodou takéhoto riešenia je spomínané rovnomerné osvetlenie po celej šírke snímanej predlohy. Skenery s CIS technológiu osvetlenia a snímania predlohy navyše ponúkajú kompaktnejšie, menšie rozmery, väčšiu odolnosť a za pozornosť stojí aj ich cena. Pravdou však je aj to, že pri porovnaní so skenermi vybavenými katódovými lampami – výbojkami produkujúcimi intenzívne svetlo, sa skenery s CIS technológiu osvetlenia vyznačujú o niečo nižšou citlivosťou, ktorá sa môže prejaviť najmä pri snímaní jemných farebných odtieňov. Kvalitu výstupu zo skenera samozrejme najviac dokáže ovplyvniť optické rozlíšenie skenera.

Tip: Viete, aké rozlíšenie tlačiarne zvoliť?

Spracovanie predlohy a prevod obrazu

Po nasvietení dokumentu prichádza rad na CCD alebo CIS snímače. Ako sme to už naznačili vyššie, snímacie prvky pri skeneroch s CIS technológiu sú umiestnené hneď vedľa osvetľovacích diód. Osvetľovací a snímací mechanizmus sa tak postupne spolu posúva po predlohe a sníma jeden riadok za druhým.

Snímací prvok CCD je zasa súčasťou klasickej technológie skenerov, ktoré na osvetlenie a nasnímanie predlohy používajú kombináciu žiarivky a optickej sústavy.  Vráťme sa však späť k snímačom. Tieto prvky skenera najskôr odrazené svetlo z predlohy načítajú v červenom, zelenom a modrom spektre a potom odrazené svetlo podľa jeho intenzity prevedú na elektrický signál. Ten sa následne vyhodnotí a podľa jeho intenzity sa pomocou analógovo-digitálneho prevodníka prevedie pre každé farebné spektrum na digitálne hodnoty.

Súbory obrazových bodov sa odosielajú do počítača, kde sú napokon usporiadané v príslušnom formáte. Naskenované textové alebo grafické súbory je možné ďalej upravovať, vkladať do dokumentov, preposielať e-mailom alebo ich zverejňovať na webových stránkach.

Tip: Aké zariadenia okrem tlačiarne potrebuje poriadna kancelária?